Tumbled Stones Q - Z

Obsidian Apache Tear, Black Obsidian, Green Obsidian, Snowflake Obsidian, Yellow Obsidian, Onyz, Pink Opal, Opalite, Petrified Woodk, Prehnite, Pyrite, Quartz, Rose Quartz, Rutilated Quartz, Smoky Quartz, Rhodonite, Ruby Zoisite, Sardonyx, Selenite, Seraphinite, Serpentine, Shiva Lingham, Sodalite, Sunstone, Blue Tigers Eye, Tiger Eye, Tiger Iron, Red Tiger Iron, Tiger Eye Red, Black Tourmaline, Unikite.

Click on the item for details about each stone.

Quartz
$1.00
quartz
Size: 
Quartz, Blue
$1.00
Quartz, Blue quablu
Quartz, Cherry
$2.00
qcher
This item is currently out of stock!
Quartz, Fire
$2.00
qfire
Quartz, Girasol
$1.00
qgiraso
Quartz, Golden Healer
$5.00
qgolden
Quartz, Lithium
$2.00
qlithiu
Quartz, Peach
$2.00
qpeach
Quartz, Rose
$2.00
qurose
Quartz, Rutilated
$2.00
quruti
Size: 
Quartz, Smokey
$3.00
qusmok
Quartz, Snow
$1.00
qsnow
Quartz, Tourmalated
$2.00
qtourm
Size: 
Rhodocrosite
$4.00
Rhodocrosite rhodocro
Rhodonite
$3.00
rhodon
Ruby Kyanite
$7.00
Ruby Kyanite rubkya
Ruby Zoisite
$4.00
rubyzo
Rhyolite
$2.00
rhyolit
Sardonyx
$1.00
sardo
Sardonyx, Red
$2.00
sardred
Scheelite
$1.00
schee
Scolocite
$5.00
scolo
Selenite
$4.00
selenite
Septarian, Black
$5.00
septbla
Septarian, Brown
$3.00
septbro
Seraphinite
$12.00
seraphi
This item is currently out of stock!
Serpentine
$5.00
serpen
Shiva Lingham
$3.00
shival
This item is currently out of stock!
Shungite
$2.00
shung
Sodalite
$2.00
sodali
Sodalite, Sunset
$2.00
sodasun
Stitchtite
$1.00
stucht
Sugilite
$4.00
sugili
Sunstone
$4.00
sunsto
Tanzanite
$9.00
tanzin
Tiger Eye, Blue
$1.00
tigerb
Size: 
Tiger Eye
$1.00
tigerg
Size: 
Tiger Iron
$2.00
tigeri
Tiger Iron, Red
$3.00
tigirrd
Tiger Eye, Red
$2.00
tigerr
Topaz, Blue
$3.00
topaz
Topaz, Clear
$2.00
Topaz, Clear topazcl
Tourmaline, black, tumbled
$3.00
Bltour
Size:: 
Tourmaline, Rubellite
$4.00
trubel
Turquerenite
$1.00
turquer
Unikite
$1.00
unikt
Vesuvianite
$2.00
vesuv